Прeдставянe на „Модeл за устойчиво развитиe на формираща сe туристичeска дeстинация по примeра на община Ботeвград”в гр. Ботeвград

28 Февруари 2020

На 26-ти февруари 2020 година се проведе публична лекция и дискусия на тема: „Модел за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград”. Събитието беше организирано от Международно висше бизнес училище, с любезното съдействие на Общинска библиотека „Иван Вазов” към НЧ „Христо Ботев” гр. Ботевград.

В събитието като гости и участници в дискусиите взеха участие доц. Йордан Йорданов – зам.-председател на Сдружение „Туризъм“, Иван Гавалюгов – кмет на гр. Ботевград, представители на местната власт и предприемачи.

Д-р Десислава Алексова, преподавател в МВБУ, обобщено представи методическата рамка на своето изследване - „Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград”, избрани акценти от основните цели, приоритети и предложения за развитие на туризма, включени в монографията ѝ, както и  стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025 г.

По време на дискусията бяха направени конкретни предложения за потенциално сътрудничество между заинтересованите страни и създаване на публично-частни партньорства. Част от присъстващите разказаха за свои инициативи, особено ценен опит споделиха от читалището в Скравена и МИГ Ботевград и предложения за обогатяване съдържанието на ключови събития.  

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение