Прeподаванe и изпити в условията на COVID-19

12 Май 2020

Обучението за всички студенти на МВБУ продължава и да се извършва в дистанционна форма за всички до края на семестъра, чрез обучителната платформа на МВБУ (линк), както и дистанционната форма за провеждане на изпити.

  • Летният семестър ще завърши в срок, съгласно обявения в началото на учебната година Академичен календар.
  • Ако няма промяна в епидемиологичната обстановка и въведеното извънредно положение, държавните изпити ще се състоят по график при изключителни мерки за опазване на здравето на всеки наш студент и преподавател. За условията ще бъдете информирани своевременно.
  • Всяка среща или учебна дейност в МВБУ могат да бъдат отменени на място при съмнение за опасност за здравето на участниците.
  • Във връзка с безопасността на всички, използвайте активно онлайн  канали за комуникация с МВБУ , когато е възможно. На всички студенти е осигурен допълнително онлайн достъп до всички   преподаватели, съгласно графика за консултации с тях.
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение