МВБУ и АБТТА с официално споразумeниe за сътрудничeство

16 Юни 2020

Международно висше бизнес училище и Сдружение „Асоциация на българските туроператори и туристически агенти“ официално подписаха споразумение за сътрудничество.

Водени от общото желание за подобряване и увеличаване на възможностите за реализация в България на обучени кадри в туризма, двете страни се споразумяха за взаимен и непрекъснат обмен на информация за добри практики в бранша, подготовка и мотивиране на висококвалифицирани млади хора, трайно партньорство и сближаване на висшето образование и реалния бизнес.

В резултат на споразумението, новата учебна година в Международно висше бизнес училище ще предостави на студентите още повече възможности за стажове и практики в реална бизнес среда, участия в мероприятия за специализирано професионално ориентиране и кариерно развитие.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение