Сдружeниe за туризъм във Вeлинград и Западни Родопи подписа споразумeниe с МВБУ

10 Юли 2020

Международно висше бизнес училище и Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи официално подписаха споразумение за сътрудничество.

Двете страни се споразумяха да си сътрудничат, за да споделят своята роля и отговорност за обучението и развитието на висококвалифицирани кадри в туризма.

Партньорите отбелязаха нуждата от адаптиране на учебните програми към изискванията на реалния бизнес, развитие на професионални стажантски програми, специализирана кариерна консултация и помощ за реализация на студентите.

Сътрудничеството между двете организации ще предостави на студентите в направление Туризъм по-големи възможности за обучение и квалификация в реална среда, продължаващо обучение и трайна реализация в бранша.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение