Успeшeн старт на проeкт „Приказката на килима“ на МВБУ

15 Юли 2020

Най-новият и амбициозен трансграничен туристически проект – „Приказката на килима“ отчете успешен старт на първата си работна онлайн среща на 14 юли 2020 г.

Участници в срещата бяха г-жа Лена Гайдарска – президент на Международно висше бизнес училище и идеен вдъхновител на проекта, г-н Саша Йованович  - директор на Музея на Понишавието и международния екип, пряко ангажиран със стартирането и развитието на проекта. Водещ и модератор беше д-р Десислава Алексова, главен асистент в МВБУ и ръководител на проекта.

Проектът „Приказката на килима: създаване и първоначално маркетиране на нов трансграничен туристически продукт, свързващ районите на Пирот и Чипровци, чрез техните споделени килимарски традиции” е подписан в началото на м. юни  и се разработва от Международно висше бизнес училище – Ботевград, в партньорство с Исторически музей - Чипровци и Музея на Понишавието – Пирот, като  част от програмата за трансгранично сътрудничество Interreg България – Сърбия, приоритетна ос „Устойчив туризъм”.

Целта на проекта е развитие и популяризиране на природното и на уникалното етно-културно наследство на трансграничните области, чрез създаване на обща туристическа дестинация, която ще спомогне за подобряване на социално-икономическия климат в районите.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение