МВБУ стартира новата учeбна година в eлeктронна срeда

28 Септември 2020

Уважаеми колеги,

Скъпи студенти,

Радваме се отново да бъдем заедно и да посрещнем нашите нови колеги, първокурсниците, в семейството на Международно висше бизнес училище!

Както винаги до сега, независимо от днешните сложни обстоятелства, основният ни приоритет остава високото ниво, качеството и достъпността на всички студенти до академичното знание.

Всички ние носим голямата отговорност и грижа за здравето на всеки един от нас – студенти, преподаватели и администрация - в условията на трайна епидемична среда, свързана с Ковид-19.

Това наложи обучението през Зимния семестър на учебната 2020/21 година да се осъществява в  условията на допълнителни мерки за безопасност и социално дистанциране.

Ето защо, за студентите от редовна и задочна форма на обучение учебният процес ще се проведе чрез синхронни лекции (в реално време) във виртуални аудитории, които са достъпни в платформата за дистанционно обучение.

При промяна на извънредната епидемична обстановка, сме в готовност да въведем нова организация на учебния процес, съответстваща на новите условия и изисквания.

Ще бъдат предоставени необходимите видео и интерактивни учебни материали, така че всеки студент да има възможността да гледа лекциите си в определено време и също така – да бъдат достъпни по всяко време в продължение на целия семестър. В обучителният процес ще бъдат включени дискусии, дебати и интерактивни сесии, за да подкрепим и надградим онлайн вашите лекции. 

Обучителната ни платформа MOODLE 3.9 ще бъде вашия основен източник на академична информация през цялото време.

Ще използватеплатформата за обучение MOODLE 3.9  за достъп до курсовете, ресурсите и материалите за курсовете, за подаване на материали и изпити, и за достъп до академична информация.Също така, ще използвате MOODLE 3.9 за достъп до редица други курсове, предоставяни от МВБУ чрез платформата си за продължаващо обучение MyU.

Ученето онлайн е умение за практикуване и развитие на всеки студент, така че отделете време, за да проучите информацията и изискванията за достъп и работа.

Уважаеми колеги, въпреки динамичното време в което живеем и неочакваните  изпитания, на които сме подложени ние вярваме, че животът ни предоставя една вълнуваща възможност всички заедно да извървим този път на познанието и самопознанието, успешно и стимулиращо, заедно да преодолеем всички предизвикателства.

На добър час на всички нас – преподаватели, студенти и администрация на МВБУ!

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение