Първата информационна срeща по програма Еразъм+ за акадeмична година 2021

20 Октомври 2020

На 15.10.2020 г. се проведе първата информационна среща по програма Еразъм+ за настоящата академична година.

Онлайн срещата започна с разяснение за възможностите за студентска мобилност от Еразъм+ координатора на МВБУ – Пламена Господинова. За да окуражат участието на студентите в програмата, трима гости представиха своя Еразъм опит.

Люблена Димова, която завършва бакалавърска програма по туризъм в МВБУ сподели най-предизвикателните моменти по Еразъм+ пътя си от Ботевград до Бреда. Мартин Киселички от партньорския ни университет в Скопие – The Integrated Business Faculty - разказа с какво е полезен Еразъм+ координаторът на студентите в приемащата държава. Президентът за България на най-голямата студентска доброволческа организация в Европа – ESN - ни разказа как техните доброволци помагат за практическата и културната адаптация на студентите по време на обмен.

В края на срещата студентите имаха възможност да зададат своите въпроси към тримата гости и към Еразъм+ координатора. Тези от вас, които са пропуснали срещата, могат да разгледат видеата с участниците в секция „Еразъм+“ на платформата за обучение на МВБУ, както и на линка: https://www.facebook.com/events/653218498944746/ .

Още информация за възможностите по Еразъм+ може да намерите тук: https://ibsedu.bg/bg/page/44-Erasmus+ .

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение