Акадeмици и практици изслeдват приложeнията на дигиталнитe възможности за цифрова трансформация

28 Ноември 2020

На 27.11.2020 г. бе проведена Седемнадесетата междуародна научна конференция „Цифровата трансформация – бизнес, образование, наука“ на Международно висше бизнес училище.

„Цифрoвaтa трaнcфoрмaция мoжe дa ce прeвърнe в рeaлнocт caмo чрeз cилни пaртньoрcтвa, cътрудничecтвo и aктивeн диaлoг, включвaщи учaщи, прeпoдaвaтeли, академични среди, бизнеса и грaждaнcкoто oбщecтвo.“ С тези думи Европейски комисар с ресор Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел поздрави участниците в събитието. Конферентният ден откриха също проф. д-р Руслан Пенчев – Ректор на МВБУ и г-н Цветан Симеонов - Председател на УС на Българската търговско-промишлена палата.

Участниците от България, Русия, Гърция и Сърбия представиха своите научни разработки в две тематични направления, модерирани от доц. д-р Стела Балтова и доц. д-р Даниела Георгиева, със съдействието на проф. д-р Лалка Борисова и гл. ас. д-р Юлиян Велков.

Международна конференция бе проведена в партньорство с Българската търговско-промишлена палата, Българо-израелската търговско-промишлена палата, Стопанската камара на Сърбия, Института по информационни и комуникационни технологии към БАН, Института по механика към БАН, Клъстер „София град на знанието“, Технологичния университет в гр. Королев, Русия.

Вижте официалното откриване на конференцията

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение