МВБУ - асоцииран партньор на проeкта ETHNA System

21 Януари 2021

Международното висше бизнес училище е асоцииран партньор на проекта ETHNA System, който е насочен към разработване и прилагане на система за етично управление и добри практики в сферата на отговорните изследвания и иновациите (Responsible Research and Innovation (RRI) във висшите училища, организациите, финансиращи научната дейност, и изследователските центрове. Повече за целите и постигнатите резултати може да прочетете в бюлетина на проекта.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение