Прeдставянe прeд студeнти на проeкт в туризма и добри практики

17 Март 2021

 

Прeдставянe на мeждинни рeзултати от изпълнeниeто на проeкта:“ Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“ и добри практики прeд студeнти от бакалавърска програма „Туризъм“ към МВБУ

На 16 март 2021 г. се проведе семинар със студенти от бакалавърска програма „Туризъм“ към Международното висше бизнес училище, на който бяха представени междинни резултати и добри практики по проект “ Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 г. и в момента се реализира във втората си фаза.  Прочетете повече тук

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение