Нов спeциализиран Цeнтър за компeтeнции на МВБУ и КСГЗ

29 Март 2021

Международно висше бизнес училище /МВБУ/ и Клъстер София град на знанието /КСГЗ/ се споразумяха за създаване и съвместно разработване на Център за компетенции по управление на иновации и интелигентни градове.

Клъстер София град на знанието е дългогодишен традиционен партьор на МВБУ по проекти, свързващи образованието и науката с градските и публични институции.
Двете партньорски организации в момента участват в реализация на проекта по програма Еразъм+ Skills4Cities. Като резултат от целенасочените действия и работа по проекта, ще бъде възможно откриването на първия в страната "Център за компетенции", който ще надгражда и сертифицира умения, знания и способности, пряко свързани с новите професии на градовете на бъдещето.

Повече за проекта Skills4Cities и Центъра за компетенции по управление на иновации и интелигентни градове можете да научите тук: https://www.knowledgesofia.eu/bg/novini/401-tzentar-za-kompetentzii-po-upravlenie-na-inovatzii-i-inteligentni-gradove

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение