Ръководството на МВБУ участва в мeждународна конфeрeнция на тeма „Ключовитe приоритeти за висшeто образованиe в пост пандeмичният свят“ - IAUP 2021

02 Август 2021

Госпожа Лена Гайдарска, Президент на МВБУ и проф. д- р Георги Апостолов, Зам. ректор на МВБУ взеха участие в международната виртуална конференция организирана от Международната асоциация на президентите на висши училища в света. Дискусиите и изказванията в отделните панели с участници от цял свят са изведени основните приоритети за бъдещо развитие на университетите и висшето образование в света. Иновациите и технологиите са акцент в бъдещото равитие на достъпното висше образование. Вижте всички лектори в конференцията тук.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение