Проф. д-р Руслан Пeнчeв с почeтно званиe от МВБУ

02 Септември 2021

 

 

С решение на Общността на учредителите на Международно висше бизнес училище проф. д-р Руслан Пенчев е удостоен със званието „Почетен ректор на МВБУ“.

Званието се връчва в знак на признателност и благодарност за неуморния труд, иновативните идеи и високите постижения на висшето училище през изминалите 14 години, в които той заема поста ректор.

Проф. д-р Пенчев работи активно в областта на електронното и дистанционно обучение по развитие на обучителни програми за различните нива на образованието, и особено в областта на стандартите за системи по осигуряване  качеството на образователните технологии за дистанционно обучение (e-learning technologies). Бил е член на екипа по създаване на стандарт и ръководство за добри практики по системи за осигуряване на качеството в e-образованието на Европейската комисия по стандартизация (CEN/ISS/LVDB/2001082).

Има над 7 години опит  като експерт по стандартизация в световната организация ISO/JTC1/SC22 и в американския комитет по стандартизация ANSI X3J9 (USA) и над 20 години опит в разработване на проекти и управленско консултиране в България, Чехия, Русия, Полша, Литва, Латвия.

Заема поста председател на УС на Българо-Израелската търговско промишлена палата. Член е на Почетния борд на Европейската асоциация по маркетинг и управление, на Управителния съвет на Международната асоциация по управление на проекти – филиал България, на Американската Академия по управление и др.

Финалист на конкурса  на Световната Банка за иновативни идеи – награда за постижение и почетни грамоти от Австрийския институт по хуманистичен мениджмънт - HuManза принос по въвеждане и популяризиране на хуманистичните идеи в областта на управлението в България.

 

Научните интереси на проф. д-р Руслан Пенчев са в областта на Управление на проекти, Управленски информационни системи и приложението на информатиката в икономиката и управлението, Управление на сигурността, Управление на образованието, Управление на качеството и стандартизация, Управлението на човешките ресурси.

През изминалите години проф. д-р Пенчев отдава цялата си енергия, за да утвърди мястото на МВБУ като водеща академична институция, отстояваща идеята за достъпно, модерно и качествено висше бизнес образование.

Проф. д-р Руслан Пенчев продължава академичната си дейности през следващата учебна година, като в същото време пое ангажимента за изпълнение на функцията „Съветник на Президента на МВБУ“ по реализиране на политиките, свързани с развитието на дистанционното обучение.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение