Министър Балтова оцeни високо рeзултатитe по проeкта "Приказката на килима"

09 Септември 2021

Министърът на туризма на служебния кабинет доц. д-р  Стела Балтова поздрави участниците в проект „Приказката на килима“ на официална среща днес. Тя оцени високо положените усилия за създаване на туристически продукт с видими резултати, въпреки трудните условия, в които е поставен туризма в национален и световен план. Отбеляза, че приоритет на туристическия бранш са трансграничните проекти, защото изпълняват една от основните цели в туризма в ЕС – създаването на трайни партньорства и устойчиви туристически потоци. В районите с неексплоатирани природни и антропогенни ресурси тези проекти дават шанс за по-висока икономическа активност на местните общности и постигане на реални икономически резултати.

„Трансграничните проекти дават високи резултати и за обществото, благодарение на уникалните продукти, които използват, представят и създават. Те са моста, по който вървим от двете страни на границата“ - каза в заключение министър Балтова.

 

Събитието се състоя в сградата на водещия партньор по проекта Международно висше бизнес училище в София. Присъстваха и представители на партньорите по проекта– Исторически музей гр. Чипровци, „Музей на Понишавието“, гр. Пирот, Сърбия и Международно висше бизнес училище, както и официални лица от академичната общност, местната власт, медиите и артистичните среди.

               Доц. д-р Иван Андреев – зам. ректор и проф. д.и.н. Соня Милева – декан на МВБУ отбелязаха, че това е един от най-успешните от голямото портфолио от международни проекти на висшето училище, чиято цел е чрез активното включване на академичната общност, студентите и бизнеса да се постигне устойчиво развитие на трансграничните райони, формирането на техния икономически капацитет и повишаване на тяхното благосъстояние и икономическа активност.

Представителите на историческия музей в Чипровци – д-р Анита Комитска – директор на музея и Мирослав Марков – зам. директор и уредник, заявиха, че с този проект се поставя началото на креативния туризъм в региона, който до сега винаги е стоял на заден план в община Чипровци и община Пирот. Изказаха надеждата, че с активната подкрепа на кметовете на гр. Чипровци - Пламен Петков и гр. Пирот - Владан Власич и общинските ръководства, многовековната традиция на чипровските и пиротските килими и традиционни занаяти ще бъде съхранена.

Саша Йованович, директор на „Музей на Понишавието“, гр. Пирот и неговите колеги Ненад Йованович и Мила Панайотович разказаха за трудностите, които среща туризмът в Сърбия в условията на пандемия и благодариха за огромните усилия, постоянството и творчеството, което са вложили всички участници в проекта.  Отбелязаха, че вече има нови проекти за съвместна дейност на музеите, а създадените контакти ще бъдат в основата на други успешни трансгранични инициативи.

След края на пресконференцията участниците имаха възможност да разгледат изложбата от чипровски килими – съвременен прочит на класическите образци, предоставени  от г-жа Светлана Илиева и да дегустират автентични баници по традиционни торлашки и северняшки рецепти.

Проектът „Приказката на килима: създаване и първоначално маркетиране на нов трансграничен туристически продукт, свързващ районите на Пирот и Чипровци чрез техните споделени килимарски традиции“ е финансиран по програма Interreg IPA CVC Bulgaria-Serbia Programme на Министерство на регионалното развитие и благоустройство на Република България.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение