Цeрeмония по откриванe на учeбната 2021/2022

01 Октомври 2021

Днес в аулата на МВБУ се проведе официалната церемония за откриване на новата учебна година.

Своите най-искрени пожелания към студентите отправиха проф. Георги Апостолов – ректор, доц. Иван Андреев – зам.-ректор и проф. д.ик.н. Соня Милева - декан.

 

Проф. Апостолов, постави началото и на една нова инициатива, която цели да стимулира активността и научното творчество на студентите – ежегодната Награда на ректора на МВБУ за „Най-добър студент на годината“.

 

Министър Стела Балтова, преподавател в МВБУ, беше специален гост на този тържествен за всички момент. В своята емоционална реч към студентите, доц. Балтова отбеляза: „Най-значимата цел на МВБУ е вие да бъдете щастливи и да сте способни да успявате в този толкова луд, луд свят.“

Всяко висше училище трябва да гради мостове между образованието и бизнеса, а целта на всеки бизнес е да търси млади таланти и да предлага възможности за реализация на амбициозни и подготвени хора. Затова днес, в този тържествен ден, беше официално обявено и едно ново, стратегическо партньорство на МВБУ с Пощенска банка.

Емил Георгиев сподели, че над 50 студенти, завършили МВБУ, са част от екипа на Пощенска банка към момента – хора, които ежедневно работят, управляват хора и процеси, за да постигнат целите и устойчиво да развиват банката.

Своят поздрав към студентите на МВБУ отправиха и д-р Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети, и Симона Михайлова – председател на Студентски съвет към МВБУ.

 

Вече 30 години Международно висше бизнес училище е храм на знанието и дом на амбициозни и прогресивни личности, които не само вярват в доброто бъдеще, но и го сътворяват ежедневно.

Както проф. Апостолов обобщи:  "Ние в МВБУ вярваме в силата на човешкия дух и в това, че знанието е светлина, която винаги ни води по правилния път в кризисните периоди на нашето съществуване. Ние вярваме в магията на човешкото познание да претворява кризата във възможност – възможност да станем по-мъдри, по-добри, по-способни, по-изобретателни, по-можещи, възможност да преоткрием и обновим себе си като личности и като общност.“

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение