Поздравлeниe от Проф. д-р Гeорги Апостолов, Рeктор

08 Декември 2021

СКЪПИ СТУДЕНТИ,

Студентството е сред най-вълнуващите и скъпоценни периоди в човешкия живот. То е време на мечти, дръзновение и надежди, на търсене на призвание и целеполагане. Това е времето, през което младият човек се изгражда като професионалист и личност, прави планове за бъдещето, влюбва се, създава приятелства за цял живот. Студентството е най-пълноценния период за усвояване на знания, умения и отношения, които изграждат неповторимостта на характера и формират най-ценния собствен капитал – личните качества и компетенции. Но то е и време на веселие и безгрижие, на опиянение от младостта когато всичко е възможно и всичко предстои.

Празникът на 8 декември е символ на всичко това. Отдайте му се както подобава и го отпразнувайте така, че да се помни!

Ние, вашите преподаватели, ще бъдем с вас и в този ден за да ви се радваме и да попиваме от вашата жизнеутвърждаваща енергия.

Пожелаваме ви да вярвате в светлината на знанието и силата на доброто, да бъдете смели, търсещи и непокорни, непримирими към несправедливото, вдъхновени, креативни и всеотдайни в това, което правите, да обичате онези, които са ви възпитали и винаги ви подкрепят, да бъдете пример, достоен за следване и да обичате прекрасната ни родина защото нейното бъдеще е ваше!

ЧЕСТИТ, ВЕСЕЛ И НЕЗАБРАВИМ ПРАЗНИК!

 

Проф. д-р Георги Апостолов

РЕКТОР

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение