Обучeниe в чужбина с Еразъм+

10 Януари 2022

 

 

Уважаеми студенти, поради ситуацията с COVID-19, и невъзможността за осъществяване на мобилности с цел обучение и с цел практика по програма „Еразъм +“ за 2020/2021, Еразъм комисията удължи срока на проекта до 30.09.2022 г.

Подаване на документи: от 10.01.2022 г. до 17.01.2022 г.
Студентите заявяват своето желание за участие в конкурса като подават следните документи:


 Справка за актуално студентско състояние и общ успех. Справката се заявява и получава от Централна студентска администрация.

 Автобиография на български и английски език.

 Мотивационно писмо на английски език на тема: ”Защо избирам студентска мобилност в посочения университет?”.


 Документ за владеене на английски език или друг чужд език, на който следва да се проведе обучението в приемащата институция.


 Подаден формуляр за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по образец.


 Разрешение от декана по образец.


 Декларация за предишно участие в програма “Еразъм +”.


Към настоящия момент МВБУ обявява конкурс за финансиране на студентски мобилности с цел обучение и/или с цел практика.

Документите се подават онлайн, но с положените върху тях подписи, където е необходимо, на следната електронна поща: itopuzova@ibsedu.bg

Допълнителна информация по условията на Програма „Еразъм+“ и по настоящата покана, както и необходимите формуляри в електронен формат можете да намерите на следните линкове:


https://ibsedu.bg/bg/page/45-Student-Mobility-studying-purposes-Outgoing

https://ibsedu.bg/bg/page/89-Student-Mobility-Traineeship-Outgoing-Students

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение