Учeничeска научна конфeрeнция „София-град на толeрантността“ в МВБУ

28 Януари 2022

С подкрепата на МВБУ в аулата на училището на 27.01.2022 година се проведе пилотното издание на Ученическа научна конференция „София – град на толерантността“ – инициирана и организирана  от екипа на ЧСУ „Рьорих“ и с активното участие на всички ученици от училището от 8-ми до 12-ти клас.

Специални гости и лектори на конференцията бяха отец Ярослав от католическия храм „Св. Йосиф“, екскурзоводът в джамията „Баня Башъ“ – Емине Сечкина, доц. д-р Даниела Георгиева – Декан на Международно висше бизнес училище, които поставиха началото на разговора за толерантността в различните й аспекти – духовен, социално-исторически и научен.

 

Целта на конференцията е да подхрани интереса на учениците към науката, да проявят и развият изследователската си страст, да се запознаят с различни методи и инструменти за обясняване на света, да наблюдават „на терен“, да задълбочават в характерни явления и факти.

В рамките на събитието учениците представиха своите индивидуални и екипни проучвания, обхващащи аспекти от религиозната и социална толерантност през различните исторически епохи до наши дни.

В дългогодишния си опит училище „Рьорих“ целенасочено търси път към възможността да осигури трибуна, на която ученици от всички български училища да изявяват своите умения и таланти.

Международно висше бизнес училище активно се включва и подкрепя подобни иновативни събития и възможности за изява на младежите в опитите им да откриват и упражняват аналитичност и критичност в интердисциплинарното осмисляне на общозначими теми.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение