Идeи и пeрспeктиви за културния туризъм в България прeдстави доц. Николай Сираков

07 Април 2022

На 19.04.2022 година доц. Николай Сираков представи лекцията си "Фюжън културата в съвременната среда" – плод на дългогодишните му проучвания и опит като  директор на Регионален исторически музей „д-р Симеон Табаков“, гр. Сливен. Той беше гост-лектор в рамките на постоянно действащия семинар „Съвременни тенденции в развитието на науката

Николай Сираков е доцент по „Социология, стопански и правни науки“ към Института по балканистика с център по тракология към БАН впечатли преподаватели, студенти и гости на МВБУ с лекцията си "Фюжън културата в съвременната среда".

Доц. Сираков разказа, малко познати на широката публика, факти за музея в гр. Сливен, богатото историческо наследство на сливенския регион и потенциала за развитие на културен туризъм, базиран на етоса.  Детайлно представи примери от добри практики за създаване и развитие на туристически продукт. Огромен интерес предизвикаха реализираните проекти на доц. Сираков и сливенската общественост, които превръщат ранновизантийската средновековна крепост Туида в съвременно културно средище.

 

 

Събитието откри доц. д-р Стела Балтова – Зам.-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество, като представи пред преподаватели, студенти и гости на МВБУ изследванията и научните търсения на доц. Сираков през дългогодишния му опит като директор на исторически музей и експерт в множество международни проекти.  

Тя постави и начало на дискусията за многопластовото тълкуването на „фюжън“ като научен и културен феномен. По време на дебата се коментираха и трудностите, пред които се изправя културния туризъм на регионално ниво, потенциала за културен туризъм в България, промените при потребителското търсене и потребителските нагласи, възможностите за финансиране, съвременни маркетингови подходи в туризма и др.

ВИЖ СЛЕДВАЩОТО СЪБИТИЕ ОТ ПОРЕДИЦАТА ТУК

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение