Планиранe и устойчиво развитиe на туристичeска дeстинация прeдстави д-р Дeсислава Алeксова

22 Април 2022

На 21 април 2022 г. гл. ас. Десислава Алексова представи лекция на тема „Научноизследователски подход при планиране и устойчиво развитие на туристическа дестинация“ в рамките на постоянно действащия семинар „Съвременни тенденции в развитието на науката“.

Д-р Десислава Алексова е гл. асистент в Международно висше бизнес училище – Ботевград, член е Българската туристическа камара и Асоциацията на парковете в България. Активист и доброволец е на Коалицията от неправителствени организации „За да остане природа в България“.

Д-р Алексова представи резултати от свои изследвания в четири общини в близост до София и община Чипровци в Западна Стара планина; описа методиката за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация. Интересно и детайлно описа примера на Ботевград и апробирането на модела в общините Костинброд, Челопеч, Чипровци и Горна Малина.

 

На лекцията присъстваха студенти и преподаватели на МВБУ, както и представители на Българската асоциация за селски и екологичен туризъм, Института по социология и философия при БАН, както и представители на общините, обект на изследователските интереси на д-р Алексова.

Изключително интересни въпроси се поставиха в последвалата дискусия, в която взе участие и г-н Борислав Сандов – министър на околната среда и водите и вицепремиер по климатичните политики.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение