Прeдставитeли на прeстижни полски унивeрситeти на официална срeща в МВБУ

11 Май 2022

На 10 май 2022 г. МВБУ беше домакин на среща по Програма "Еразъм+" с представители на два от водещите полски университети - Powiślański University и Nicolaus Copernicus University.

В срещата взеха участие доц. д-р Стела Балтова – зам.- ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество, доц. д-р Даниела Георгиева – декан,  доц. д-р Беата Павловска – зам.-ректор на Powiślański University, г-н Мариус Черниак - IT специалист в Nicolaus Copernicus University. и преподаватели.

Конкретни теми и предложения бяха обсъдени относно мобилност на студенти, възможности за научни и образователни сътрудничества, научно-образователни проекти, публикационни инициативи, студентско научно творчество, инициативи по линия на програма „Еразъм +“ и др.

Доц. Стела Балтова акцентира върху „Научните трудове” и международните конференции на МВБУ, които са трибуна за обмяна на идеи, опит и добри практики между академичната общност и експерти от страната и чужбина.

В заключение доц. Даниела Георгиева добави:  „За нас като иновативно висше учебно заведение от съществено значение е да предоставяме висококачествени образователни услуги базирани на трансфер на знания, добри практики и квалифицирани кадри.“

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение