ЕРАЗЪМ + нова дигитална форма за кандидатстванe за учeбната 2022-2023

20 Май 2022

С действието за мобилност в областта на висшето образование се подкрепя физическата и смесената мобилност на студенти във всички области и цикли на обучение (бакалавърска, магистърска и докторска степен). Студентите могат да учат в чужбина в партньорска институция за висше образование или да провеждат стаж в предприятие, изследователски институт, лаборатория, организация или друго подходящо работно място в  чужбина.

Студентите заявяват своето желание за участие в конкурса като попълват полетата и подават апликационната си форма:  от 20.05.2022 г. до 06.06.2022 г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ МОЛЯ ВИЖТЕ ТУК

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение