МВБУ алумни с националeн приз от Фондация "Проф. д-р В. Гаврийски"

25 Май 2022

Г-н Кольо Делев, управител на SDI Group е носител на националния приз за „За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането" 

Награда за цялостен принос

Г-н Кольо Делев, управител на "ЕС ДИ АЙ Груп" ООД получава приза от г-н Гълъб Донев, секретар по демография и социални политики на Президента на Република България на тържествена церемония в хотел "Маринела", София.

Фондация "Проф. д-р В. Гаврийски" връчи за 24-та година своите специални награди „За цялостен принос в развитието на българското застраховане", „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване" и „За цялостен принос в развитието на застрахователното посредничеството - брокери" на заслужили професионалисти, експерти и мениджъри и лидери в небанковия финансов сектор.

Превърналото се в традиция, събитието събра представители на бизнеса, на официални държавни институции и регулаторни органи, на научните и академичните среди, на масмедиите.

 

Г-н Кольо Делев  е завършил Българо-Датски колеж, гр. Ботевград,  специалност "Търговия, Експорт и Маркетинг". Дипломира се с отличие, придобивайки и втора специалност "Борси и борсови операции". Завършва и  висше образование в Международно Висше Бизнес училище, гр. Ботевград със специалност "Международен бизнес".

Поставя началото на трудовата си кариера в застрахователния бизнес  през 1996г. в ЗПАД Булстрад, Генерална агенция "София", отдел "Имуществено застраховане“. Впоследствие продължава в отдел „Автомобилно застраховане" (1998г.),отдел „Карго застраховане" (2000г.), Директор продажби на цялата компания Булстрад (2002г.).

През 2004 с партньори учредява посредническо дружество „Ес Ди Ай Груп“ ООД, лицензирано през 2006 г. като застрахователен брокер, което до момента израства, като най-големия и най-разпознаваемия бранд на застрахователния пазар в България, сертифицирано от водещи световни и български институции, лидер сред брокерите по премиен приход в страната. Той е инициатор за основаването Българската асоциация на застрахователните брокери в България и три мандата е член на неговия Управителен съвет.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение