МВБУ на мeждународно образоватeлно изложeниe

30 Май 2022

Представители на ръководството и преподаватели от МВБУ взеха участие на международно образователно изложение в Полша.

От 24-ти до 28-ми май, в рамките на Международна седмица по програма Еразъм +, в полския университет Powislanski University се проведе образователно изложение с представители от 41 университета от Европа, Азия и Африка.

Представители на МВБУ бяха проф. Лалка Борисова, доц. Даниела Георгиева и гл. ас. Гергана Рашкова.

Бяха проведени редица двустранни срещи с представители на ръководството на университети от Тунис, Румъния, Полша и Украйна, в които бяха обсъдени бъдещи партньорства с цел мобилност на студенти, общи проекти, организиране на конференции и форуми и др.

По време на Международната седмица по програма Еразъм +, организирана от  Powislanski University се проведоха и Международна научна конференция и Международна студентска конференция, на които нашите преподаватели представиха МВБУ.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение