Национална конфeрeнция за равнопоставeност на половeтe в акадeмичнитe и научнитe организации

08 Септември 2022

 

 

Международното висше бизнес училище и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ имат удоволствието да Ви поканят на съвместна национална конференция, която ще се проведе на 15.12.2022 г. в Международно висше бизнес училище, гр. София.

Конференцията се организира в рамките на международен проект SPEAR („Насърчаване на половата равнопоставеност в академични и научни организации чрез въвеждане на планове за равни възможности“), финансиран от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, дейност Координиране и подкрепа в приоритетна област „Наука със и за обществото“:

РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В АКАДЕМИЧНИ И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ – ДОБРИ ПРАКТИКИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ

Информация относно регистрация и срок за подаване на резюмета, може да намерите на адрес: https://sites.google.com/uni-plovdiv.bg/spearbgconf?pli=1&authuser=2

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение