Присъствeн старт на новата акадeмична година

19 Септември 2022

Днес се проведе среща с първокурсниците на Международно висше бизнес училище. Ръководството на бизнес университета се срещна лично със студентите в присъствена лекция на тема: Въведение в студентството.  

Проф. д-р Георги Апостолов приветства новите попълнения в голямото семейство на МВБУ и подчера ползите от добрият избор на първокурсниците.

 

 

"Вие започвате обучение в един от добрите университети в България. Ние, целият екип на МВБУ, сме до вас в това начинание. МВБУ е традиционно сред топ 10 на университетите в България в съответните направленията. Институцията поддържа топли връзки с работещият бизнес и осигурява разнообразни възможности пред вас. " 

 

Доц. д-р Иван Андреев запозна първокурсниците с функционалностите на обучителната платформа на Международното висше бизнес училище, която осигурява хибридна форма на преподаване както на живо в залите на МВБУ, така и в онлайн пространството.

 

Доц. д-р Даниела Георгиева изтъкна възможнотите пред студентите на МВБУ за стажове, практики и обучение в над тридесет партньорски университета в чужбина. 

Доц. д-р Стела Балтова и проф. д-р Миланка Славова разговаряха със студентите и за възможностите пред тях за участие и разработки на научни изследвания в съответните области.

Обсъдиха се много идеи и възможности чрез които всеки един студент може да надгради знанията и уменията си докато се обучава в Международното висше бизнес училище. 

Ръковоството и първокурсниците на МВБУ си пожелаха успешна нова академична година, която ще стартира с официална церемония на 26 септември 2022 от 9:30 часа едновременно в Ботевград и София. 

 

 

 

След срещата студентите обиколиха сградата в София и администрацията на МВБУ допълнително отговоряше на възникнали конкртени въпроси както за административните процедури така и за библиотечното обслужване по време на тяхното студентство. 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение