Успeшна акадeмична 2022/2023 годинa!

26 Септември 2022

Oткрихме заедно новата академична година!

Да е ползотворна и успешна си пожелахa взаимно преподаватели,

студенти и админстрация на МВБУ.

След тържествено откриване в Международно више бизнес училище

бяха проведени и първите присъствени лекции за 2022/2023.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение