МВБУ e част от инициативата #ErasmusDays 2022

10 Октомври 2022

 

Предстои поредното провеждане на инициативата „Дни Еразъм“ #Erasmus Days, която цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата. 

Като дългогодишен бенефициент на Програма „Еразъм+“, ние от МВБУ, също сме част от тази инициатива и организираме информационно събитие под формата на семинар, който ще се проведе на 14 октомври (петък) 2022 г. 

 

 

Семинарът ще бъде посветен на  Програма „Еразъм+“ 2021 – 2027 и новите възможности, които тя предлага за мобилност на академичния състав с цел обучение и с цел преподаване.

Ще има възможност за свободна дискусия и поставяне на въпроси, които Ви интересуват, за предложения, коментари и др. Ще очертаем резултатите и въздействието от реализацията на предходните проекти осъществени в  рамките на предшестващата я Програма (2014 – 2020).

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение