ЧЕСТИТ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

01 Ноември 2022

Скъпи колеги, студенти и приятели,

Днес е един от най-значимите празници на българската идентичност и духовност – ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ, на светите ни учители, книжовници и революционери.

Но днес ние не би трябвало да почитаме толкова спомена за тях, колкото символа на тяхното благородно дело. Защото споменът е нещо минало, което ни унася и освобождава от отговорност, а символът е вечно живо, предизвикващо и задължаващо ни послание.

А символът на будителското дело ни призовава и задължава не само да се поклоним и възхвалим, но и да дадем своя собствен принос за бъднините на славния българския народ!

Светите просветители на България са не само пример за подражание, но и импулс за действие.

Те не ни гледат от миналото, а се взират в лицата ни от бъдещето, напомняйки ни, че не славното минало, а славното бъдеще трябва да бъде хоризонт на нашите мисли и действия.

Защото от нашите собствени усилия и от нашия личен пример зависи дали ще оставим и ние нещо, пред което бъдещите поколения да се прекланят и от което да се учат!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

Проф. д-р Георги Апостолов

Ректор на Международното висше бизнес училище

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение