"ПРЕДАЙ НАТАТЪК" направи Колeдeн базар в МВБУ

03 Декември 2022

Коледният дух е в МВБУ и продължава витае до края на месеца с много светлина и послания за доброта. Мисията на "Предай нататък" е да направим света едно по-добро място.

Това зависи от теб, от мен, от всички нас.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение