МВБУ РАЗШИРЯВА МЕЖДУНАРОДНОТО СИ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С ЕВРОПЕЙСКАТА СПА АСОЦИАЦИЯ

23 Януари 2023

Политиката на Международно висше бизнес училище към разширяване на международното сътрудничество с бизнеса е продиктувана от динамиката в промяната на факторите на средата и необходимостта студентите да бъдат конкурентоспособни в своя бизнес на глобалния пазар.

По време на официална среща между доц. Стела Балтова, заместник-ректор на научно-изследователската дейност и международното сътрудничество на МВБУ, Генералния секретар на Европейската СПА асоциация (ESPA) г-жа Чила Мезоси и д-р Сийка Кацарова, Председател на Управителния съвет на Българския съюз по балнеология и СПА бяха изведени приоритетни области в сътрудничеството между науката, висшето образование и бизнеса на международната сцена в областта на балнеологията и СПА туризма.

доц. Стела Балтова, г-жа Чила Мезоси,

д-р Сийка Кацарова (от ляво надясно)

Международно висше бизнес училище и Българският съюз по балнеология и СПА туризъм обединиха усилията си и събраха най-добрите професионалисти в управлението на курортни комплекси и СПА сектора в България, за да създадат първата в България магистърска програма в туризма в партньорство с туристическия бизнес - магистърската програма „Ризорт и СПА мениджмънт“.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение