НОВИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ "УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИКА" И "УЧИТЕЛ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

09 Март 2023

     

 

Центърът за продължаващо обучение обявява курсове за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по предприемачество“ и „Учител по икономика“.

Формирането на знания и развитието на умения в областта на икономиката, администрацията, управлението и туризма са в основата на интердисциплинарното и иновативно обучение за ключова компетентност,  инициативност и предприемчивост в училищното образование. Нарастващото търсене на учители с актуални познания в тези предметни области е възможност за пълноценна реализация с добавена стойност, а допълнителната педагогическа квалификация и правоспособност конкурентно предимство.

Придобиването на професионална квалификация учител по предприемачество и икономика е възможност и условие за реализация в областта на прогимназиалния и гимназиалния етап на училищното образование, както в общообразователната, така и в професионалната подготовка.

Още по темата ТУК

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение