МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" СЕ ПРОВЕДЕ В МВБУ

31 Март 2023

В периода 27.03.2023 - 30.03.2023, Международното висше бизнес училище беше домакин на международна среща по Програма "Еразъм+". Представители в срещата на Университета в гр. Паневежис (Panevėžio kolegija/State Higher Education Institution), Литва бяха Jovita Kaziukonytė - Coordinator of International Relation, Kęstutis Lukoševičius - Head of Practical Training Center и Vidas Paškauskas - Dormitory Manager.

Като част от програмата на мобилността, участниците се срещнаха с доц. д-р Стела Балтова - зам. ректор на МВБУ , доц. д-р Даниела Георгиева - Декан на МВБУ и гл. ас. д-р Ирина Топузова - Институционален Еразъм + координатор на МВБУ. На срещите беше обменен ценен опит от практиките на двата университета и бяха обсъдени възможностите за бъдещи общи инициативи, проекти, междуинституционално сътрудничество в областта на научно-изследователската дейност и съвместното организиране и осъществяване на смесени интензивни програми по Програма Еразъм+.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение