СБОРНИК ОТ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ SPEAR

03 Април 2023

СБОРНИК С РАЗШИРЕНИ РЕЗЮМЕТА ОТ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ SPEAR

 

Излезе сборник с разширени резюмета от провелата се национална конференция на тема: „Равнопоставеност на жените и мъжете в академични и научни организации – добри практики, предизвикателства и перспективи“. Конференцията бе организирана съвместно с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в рамките на международен проект SPEAR.

Сборникът е с отворен достъп (лиценз CC BY 4.0) и може да го намерите ТУК

Повече информация за провелата се конференция ТУК

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение