МВБУ - портал на мeсeца на My University

23 Юли 2012

МВБУ е партньор по проекта MyUniversity, заедно с още 13 университета от Испания, Словакия, Швеция, Литва и България. Целта на портала е комуникация на университетстко, национлано и европейско равнище между преподаватели, студенти и служители. МВБУ има ключова роля за разпространението и популяризирането на електронната платформа.

МВБУ успява успешно да ангажира своите студенти и преподаватели да участват в платформата, като изпреварва по активност водещи европейски университети!

В седмото издание на бюлетина MyUniversity Buzz МВБУ споделя своите постижения, цели и опит при разработването и популяризирането на портала. Споделя и действията за  мотивиране на студентите за участие, информира за интересни иницаитиви в студентския и университетски живот!

Приятно четене!

http://myuniversity-project.eu/newsletter/buzz/issue7/index.htm

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение