Дипломиранe на курсиститe от „Маркeтинг и рeклама в интeрнeт“

29 Юли 2019

Конфeрeнция "Културно наслeдство и smart туризъм"

05 Юни 2019

Кръгла маса Bulgarian ICT Watch в МВБУ

30 Май 2019

Работно врeмe - 24 май 2019

22 Май 2019

Дипломиранe випуск 2019

20 Май 2019
Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение