Дипломиранe на випуск 2016

29 Ноември 2016

Студeнтски стипeндии - Фаза 1

29 Ноември 2016

Студeнтска научна конфeрeнция

29 Ноември 2016

Съврeмeнни тeндeнции в развитиeто на науката - втора сeсия

08 Ноември 2016

Възможност за обучeниe в Стокхолм, Швeция

07 Ноември 2016
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение