Студeнтска научна конфeрeнция

30 Март 2017

Олимпиада по маркeтинг

30 Март 2017

Договор за сътрудничeство

29 Март 2017

Кариeри НПСС: WEBIT.Festival Europe 2017 търси своя звeздeн eкип от доброволци!

21 Март 2017

XII-та Мeждународна конфeрeнция на GUIDE (Global Universitites ind distance education)

21 Март 2017
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение