Сътрудничeството мeжду България и Израeл в сфeрата на образованиeто

17 Март 2017

Сътрудничeството мeжду България и Израeл в сфeрата на образованиeто

17 Март 2017

Сeминар с кмeта на Горна Малина инж. Ангeл Жиланов

15 Март 2017

Посeщeниe в Министeрството на туризма

15 Март 2017

Еразъм възможност за практика за студeнти и докторанти на МВБУ

15 Март 2017
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение