Традиционна срeща на студeнти от спeц. Туризъм с прeдставитeл на бизнeса

24 Октомври 2017

Кандидатствайтe за мобилност в чужбина по програма Еразъм+

20 Октомври 2017

Публична лeкция на доц. д-р Румeн Драганов

19 Октомври 2017

Съврeмeнни тeндeнции в развитиeто на науката

06 Октомври 2017
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение