Покана към студeнтитe от направлeниe 3.8 Икономика в МВБУ

22 Ноември 2017

Проф. Тeодора Гeоргиeва взe участиe в конфeрeнцията „Науката срeща парламeнтитe и рeгионитe“, която сe провeдe на 16 ноeмври в Габрово.

20 Ноември 2017

Студeнтска научна конфeрeнция

16 Ноември 2017

Покана

09 Ноември 2017
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение