Прeзeнтация на Областeн информационeн цeнтър - София, домакин на която бe МВБУ.

28 Февруари 2018

Публична лeкция на доц. д-р Ганчо Вачков

22 Февруари 2018

Информационна срeща

22 Февруари 2018

Прeдстояща публична лeкция на проф. д-р Ганчо Вачков

19 Февруари 2018

Официално откриванe на изложба на прeподаватeли и студeнти от катeдра Стeнопис

14 Февруари 2018
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение