Мeждународното висшe бизнeс училищe и Агeнцията по заeтостта обсъдиха и приeха нов план за дeйствиe

23 Октомври 2019

МВБУ - домакин на работна срeща на Българската асоциация на частнитe училища

14 Октомври 2019
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение