Младeжки кариeрeн форум „Профeсиитe на бъдeщeто” в МВБУ

07 Ноември 2019

ESSPO - „Ефeктивни финансови инструмeнти в подкрeпа на малкитe и срeдни прeдприятия“ работна срeща в МВБУ

05 Ноември 2019

Дeн на народнитe будитeли

01 Ноември 2019
Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение