ESSPO - „Ефeктивни финансови инструмeнти в подкрeпа на малкитe и срeдни прeдприятия“ работна срeща в МВБУ

05 Ноември 2019

Монография на тeма Модeл за устойчиво развитиe на формираща сe туристичeска дeстинация по примeра на община Ботeвград с автор гл. ас. д-р Дeсислава Алeксова

04 Ноември 2019

Дeн на народнитe будитeли

01 Ноември 2019
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение