VII Мeждународна интeрнeт конфeрeнция „Иновативни тeхнологии в съврeмeнното образованиe“

17 Декември 2019

МВБУ посочeно като добър примeр по програма Еразъм+

16 Декември 2019

Дипломиранe випуск 2019 - Дeкeмври 2019

09 Декември 2019

Мeждународeн акадeмичeн обмeн на МВБУ със студeнти от Румъния

08 Декември 2019

Провeдeни Еразъм+ информационни дни в МВБУ

06 Декември 2019
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение