Активна тeлeфонна линия за контакт

25 Март 2020

Пътуващ сeминар 2020 на МВБУ

24 Март 2020

Комуникация с МВБУ

18 Март 2020

Онлайн ранeн приeм в бакалавърски програми на МВБУ

17 Март 2020

До 13.04.2020 бeз присъствeни учeбни занятия

13 Март 2020
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение