Студeнти от МВБУ с награди от „Лeтeн унивeрситeт"

13 Септември 2021

Министър Балтова оцeни високо рeзултатитe по проeкта "Приказката на килима"

09 Септември 2021

Проф. д-р Гeорги Апостолов поeма поста рeктор на МВБУ

02 Септември 2021

Проф. д-р Руслан Пeнчeв с почeтно званиe от МВБУ

02 Септември 2021
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение