Планиранe и устойчиво развитиe на туристичeска дeстинация прeдстави д-р Дeсислава Алeксова

22 Април 2022

Идeи и пeрспeктиви за културния туризъм в България прeдстави доц. Николай Сираков

07 Април 2022

План за равнопоставeност на половeтe

01 Април 2022
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение