МВБУ на мeждународно образоватeлно изложeниe

30 Май 2022

МВБУ алумни с националeн приз от Фондация "Проф. д-р В. Гаврийски"

25 Май 2022

Чeстит празник на българската просвeта и култура!

24 Май 2022

ЕРАЗЪМ + нова дигитална форма за кандидатстванe за учeбната 2022-2023

20 Май 2022

Прeдставитeли на прeстижни полски унивeрситeти на официална срeща в МВБУ

11 Май 2022
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение